“еоретичний потенц≥ал енергоощадност≥ - максимальна економ≥¤ паливно-енергетичних ресурс≥в, ¤ка може бути одержана внасл≥док л≥кв≥дац≥њ вс≥х вид≥в втрат енерг≥њ (оборотних втрат енерг≥њ) у нац≥ональному господарств≥.

     “еплова електростанц≥¤ - електростанц≥¤, ¤ка перетворюЇ енерг≥ю згор¤нн¤ палива в електроенерг≥ю чи в електроенерг≥ю та тепло.

     “еплова сон¤чна енергетична установка - сон¤чна енергетична установка, ¤ка перетворюЇ сон¤чну енерг≥ю у теплову.

     “еплоенергетика - галузь енергетики, що охоплюЇ процеси виробленн¤, використанн¤ та перетворенн¤ тепла в ≥нш≥ види енерг≥њ.

     “еплом≥ск≥сть продукц≥њ - в≥дношенн¤ всього споживаного п≥дприЇмством за р≥к тепла до р≥чного обс¤гу виробленн¤ продукц≥њ.

     “еплообм≥н випром≥нюванн¤м - теплообм≥н без безпосереднього контакту т≥л, що обм≥нюютьс¤ енерг≥Їю, та пол¤гаЇ у випром≥нюванн≥ та поглинанн≥ енерг≥њ електромагн≥тного пол¤. Ќаприклад за допомогою теплообм≥ну випром≥нюванн¤м —онце передаЇ наш≥й планет≥ колосальну к≥льк≥сть енерг≥њ.

     “еплопостачанн¤ - забезпеченн¤ споживач≥в теплом в≥д теплових мереж енергосистеми чи ≥нших джерел.

     “еплопров≥дн≥сть - передача енерг≥њ у вигл¤д≥ теплоти в≥д одн≥Їњ частини нер≥вном≥рно нагр≥того т≥ла до ≥ншоњ. “ак, наприклад, проходить передача енерг≥њ кр≥зь ст≥нки батарењ вод¤ного опаленн¤ в≥д б≥льш нагр≥тоњ внутр≥шньоњ частини ст≥нки до менш нагр≥тоњ зовн≥шньоњ частини ст≥нки.

     “ермоаномальн≥ зони - родовища тепла, ¤к≥ мають п≥двищений температурний град≥Їнт у водонасичених проникних г≥рських породах.

     “ермох≥м≥чн≥ способи обробленн¤ б≥омаси:
 • спалюванн¤ (реакц≥¤ горючих речовин, що м≥ст¤тьс¤ у б≥омас≥, з киснем п≥д впливом тепла, причому реакц≥¤ самост≥йно п≥дтримуЇтьс¤ п≥сл¤ дос¤гненн¤ температури займанн¤);
 • п≥рол≥з (розпад б≥омаси п≥д впливом високоњ температури без доступу пов≥тр¤);
 • г≥дрол≥з (розщепленн¤ б≥омаси за допомогою реакц≥њ з водою);
 • б≥олог≥чний горючий елемент (горючий елемент, у ¤кого пальним Ї глюкоза, б≥огаз тощо)

       “ермо¤дерна електростанц≥¤ - електростанц≥¤, ¤ка перетворюЇ енерг≥ю синтезу ¤дер атом≥в у електроенерг≥ю чи у електроенерг≥ю та тепло.

       “ехнолог≥чно доступний потенц≥ал енергозбереженн¤ - це максимальна економ≥¤ паливно-енергетичних ресурс≥в, ¤ка може бути одержана внасл≥док впровадженн¤ енергоефективних техн≥чних та технолог≥чних новац≥й, а також л≥кв≥дац≥њ вс≥х вид≥в нерац≥ональних втрат енерг≥њ у народному господарств≥ при сучасному розвитку науки та техн≥ки.

       “ехнолог≥чно доступний потенц≥ал енергоощадност≥ - максимальна економ≥¤ паливно-енергетичних ресурс≥в, ¤ка може бути одержана при застосуванн≥ в нац≥ональному господарств≥ техн≥чних ≥ технолог≥чних новац≥й, що спри¤тимуть зменшенню споживанн¤ енерг≥њ.

       “иск - ф≥зична величина, що чисельно дор≥внюЇ сил≥, що д≥Ї на одиницю площ≥ поверхн≥ т≥ла та д≥Ї за напр¤мом зовн≥шньоњ нормал≥ до ц≥Їњ поверхн≥. ¬им≥рюЇтьс¤ у ѕаскал¤х. 1 ѕа = 1 Ќ/м.

  Rambler's Top100 ”краинский портјл
 • Hosted by uCoz