П
     Паливно-енергетичний ресурс - сукупність всіх природних і перетворених видів палива й енергії, які використовуються в національному господарстві.

     Пара - реальний газ, який знаходиться у стані близькому до конденсації.

     Параметри енергосистеми - показники, що характеризують енергосистему і залежать від якості обладнання енергосистеми, її конфігурації і визначають коефіцієнти, за допомогою яких встановлюється взаємозв'язок та взаємозалежність параметрів режиму.

     Парогідротерми - родовище пари та самовиливної пароводяної суміші.

     Первинна біомаса - рослини, які безпосередньо (або без хімічного оброблення) використовується для одержання (добування) енергії. До них належать, перш за все, відходи сільського та лісового господарства.

     Первинна енергія - енергія, що міститься в паливно-енергетичних ресурсах.

     Перетворена енергія - енергія, що здобувається в процесі перетворення первинної енергії енергії.

     Петрогідротермальні зони - зони, що мають на доступних глибинах нагріті до досить високих температур малообводнені та малопроникні гірські породи.

     Підведена енергія - кількість енергії у підведеному енергетичному ресурсі чи енергоносії.
або:
     Підведена енергія - енергія, підведена до енергетичного об'єкту.

     Підведений енергетичний ресурс (підведений енергоресурс) - паливо чи енергія, підведені до енергетичної установки для наступного перероблення, перетворення, транспортування чи використання.
або:
     Пікова електростанція (генератор) - електростанція (генератор), ефективність роботи якої (якого) пов'язана з покриттям нетривалих пікових навантажень енергосистеми.

     Післяаварійний режим роботи енергосистеми - режим роботи енергосистеми, що визначає її стан безпосередньо після усунення аварійних умов.

     Питома витрата енергетичного ресурсу - енергетичний ресурс, що споживається установою чи об'єктом, на одиницю сировини або виробленої продукції чи роботи

     Питома витрата енергії біогазової установки - відношення добового споживання електроенергії до мінімальної продуктивності установки.

     Питома витрата палива - кількість палива (в умовному вираженні), що споживається енергетичною установкою або об'єктом на одиницю виробленої продукції або роботи.

     Питома витрата паливно-енергетичних ресурсів - кількість паливно-енергетичних ресурсів, що споживаються енергетичною чи технологічною установкою (об'єктом) на одиницю виробленої продукції, роботи, послуги.

     Питома маса біогазової установки - відношення маси установки до мінімальної продуктивності установки.

     Питомий об'єм - величина обернена до густини тіла. Чисельно вказує який об'єм займає одиниця маси тіла.

     Поновлюване джерело енергії - джерело енергії, що використовує потоки енергії Сонця, вітру, тепла Землі, біомаси, морів та океанів, річок (з використанням міні- та мікроГЕС), які існують постійно або періодично виникають у навколишньому середовищі.

     Поновлювальний енергетичний ресурс - природний енергетичний ресурс, який постійно поповнюється внаслідок природних процесів.

     Постійний електричний струм - електричний струм сила якого та напрям не змінюються протягом часу.

     Потужність вітрового потоку - кінетична енергія вітрового потоку, що проходить через площину, перпендикулярну до вітрового потоку, протягом 1 секунди.

     Промислова частота - частота, що використовується в електропостачальній системі.

     Пряма економія паливно-енергетичних ресурсів - економія паливно-енергетичних ресурсів, одержувана за рахунок зменшення втрат енергії на всіх стадіях її виробництва, перетворення і використання, удосконалення організації й керування виробництвом, підвищення рівня використання вторинних енергетичних ресурсів, заміни застарілого обладнання досконалішим в енергетичному відношення тощо.

Rambler's Top100 Украинский портАл
Hosted by uCoz