О




     Об'єднана енергосистема - сукупність кількох енергетичних систем, об'єднаних загальним режимом роботи, що має спільне диспетчерське керування, яке є вищим ступенем керування, ніж диспетчерське керування енергосистем, що до неї належать.

     Опора (вежа) - складова частина вітрової енергетичної установки, яка тримає гондолу і ротор для горизонтально-осьової вітрової енергетичної установки та ротор вертикально-осьової вітрової енергетичної установки.

     Опорно-повертальний пристрій горизонтально-осьової вітрової енергетичної установки - пристрій для повертання гондоли і ротора навколо вертикальної осі до напряму повітряного потоку.

     Офшорна вітрова електрична станція - вітрова електростанція, розташована в акваторії.

     Охорона довкілля - комплекс міжнародних, державних, регіональних заходів (адміністративних, господарських, політичних та громадських) щодо підтримування параметрів функціонування природних систем (фізичних, хімічних та біологічних) в межах, що забезпечують здоров'я і добробут людини.

     Очисний газ - газ, що утворюється під час біологічного оброблення стічних вод внаслідок дії бактерій. Складається переважно з метану.

     Ощадливе витрачання ресурсів - Відносне скорочення витрачання ресурсів, що знаходить своє відображення у зниженні питомих витрат їх на виробництво одиниці конкретної продукції, виконання робіт та надання послуг встановленої якості з урахуванням соціальних, екологічних та інших обмежень.





Rambler's Top100 Украинский портАл
Hosted by uCoz