Ѕ
     Ѕазисно електростанц≥¤ (генератор) - електростанц≥¤ (генератор) ефективн≥сть роботи ¤коњ (¤кого) пов'¤зана з покритт¤м навантаженн¤ енергосистеми прот¤гом тривалого часу.

     Ѕазисний режим електростанц≥њ - режим роботи електростанц≥њ ≥з заданою, практично сталою потужн≥стю прот¤гом встановленого ≥нтервалу часу.

     Ѕаланс вторинних енергетичних ресурс≥в (баланс вторинних енергоресурс≥в) - система показник≥в, що в≥дображають к≥льк≥сну в≥дпов≥дн≥сть м≥ж прибутком ≥ витратою вторинних енергетичних ресурс≥в.

     Ѕаланс електричноњ енерг≥њ (баланс електроенерг≥њ) - система показник≥в, що в≥дображають к≥льк≥сну в≥дпов≥дн≥сть м≥ж прибутком електроенерг≥њ (виробленн¤ електроенерг≥њ та њњ надходженн¤ в≥д ≥нших джерел) та витратою електроенерг≥њ, включаючи њњ втрати ≥ в≥дпуск сторонн≥м споживачам.

     Ѕаланс палива - система показник≥в, що в≥дображають к≥льк≥сну в≥дпов≥дн≥сть м≥ж прибутком та витратою окремих вид≥в первинних ≥ вторинних енергетичних ресурс≥в у вигл¤д≥ твердого, р≥дкого та газопод≥бного палива.

     Ѕаланс тепловоњ енерг≥њ - система показник≥в, що в≥дображають к≥льк≥сну в≥дпов≥дн≥сть м≥ж прибутком тепловоњ енерг≥њ (виробленн¤ тепла, надходженн¤ тепловоњ енерг≥њ в≥д ≥нших джерел, утил≥зац≥¤ тепла) та витратою тепла (використанн¤ тепловоњ енерг≥њ, њњ втрати та в≥дпуск тепла сторонн≥м споживачам).

     Ѕ≥ов≥дходи - в≥дходи с≥льськогосподарського виробництва, харчовоњ та ≥нших вид≥в промисловост≥, орган≥чна речовина ст≥чних вод та м≥ських звалищ - в≥дходи, що складаютьс¤ з б≥олог≥чноњ сировини - речовин б≥олог≥чного походженн¤.

     Ѕ≥огаз - газ, що утворюЇтьс¤ п≥д час бактер≥ального розкладу в≥дход≥в, в основному тваринницького виробництва. —кладаЇтьс¤ переважно з метану та вуглекислого газу.

     Ѕ≥оенергетична установка - енергетична установка, що перетворюЇ енерг≥ю б≥омаси, б≥огазу, р≥дкого гною тощо в ≥нш≥ види енерг≥њ, наприклад, в електричну чи теплову.

     Ѕ≥оконверс≥¤ - спос≥б перетворенн¤ б≥омаси за допомогою м≥кроб≥олог≥чних процес≥в. —пос≥б б≥оконверс≥њ зд≥йснюЇтьс¤ за допомогою мезоф≥льних м≥кроорган≥зм≥в при температур≥ в≥д 20 до 40∞—, за допомогою термоф≥льних м≥кроорган≥зм≥в - при температур≥ вищ≥й в≥д цього д≥апазону.

     Ѕ≥омаса - невикопн≥ орган≥чн≥ речовини б≥олог≥чного походженн¤.

     Ѕ≥опаливо - р≥динне, тверде або газопод≥бне паливо, одержане з б≥олог≥чноњ сировини (б≥омаси) термох≥м≥чними або б≥олог≥чними способами.

     Ѕлок-станц≥¤ - електростанц≥¤, ¤ка працюЇ в енергетичн≥й систем≥, оперативно керуЇтьс¤ њњ диспетчерською службою, але не належить до числа п≥дприЇмств енергосистеми за в≥домчою належн≥стю.

Rambler's Top100 ”краинский портјл
Hosted by uCoz